Схема удобрення пшениці

схема удобрення пшениці
Гармаш Нина Юрьевна — ученый секретарь ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка», доктор биологических наук; e-mail:. Азоту і фосфору соняшник виносить у великих кількостях в порівнянні з іншими польовими культурами, а по винесенню калію йому взагалі немає рівних. Органічні добрива найефективніше вносити під обробіток ґрунту плугами. Вапнякові добрива найкраще вносити зразу після збирання попередника, або після лущіння поля, і загортати їх у ґрунт на глибину всього профілю оранки. Цель первой ранневесенней подкормки азотом заключается в том, чтобы усилить мощность кущения растений. Все полевые работы весной нужно проводить гусеничными тракторами Т-150, ДТ-75 и др., не так сильно уплотняющими почву, как колеса тракторов К-701, Т-150К и др. 4 Подготовка семян к посеву Семена перед посевом тщательно очищают от примесей сорняков и отсортировывают по крупности.


Тому гній у сівозмінах можна вносити під одні, мінеральні добрива — під інші культури, поєднуючи їх застосування в сівозміні загалом. Азотные удобрения вносятся весной 60 кг/га и можно сделать подкормку 30 кг/га. Іноді краї листя і вузли стебла стають пурпурними. Тому заходи з нагромадження вологи в ґрунті є основою одержання високих врожаїв. Після неудобрених попередників для одержання врожаю зерна ячменю 30-40 ц/га основне добриво доцільно вносити в нормі К40-60Р40-60К40 на чорноземах типових, К40-60Р60-90К60 на чорноземах опідзолених і темно-сірих лісових ґрунтах та К60-90Р60-90К60-90 на сірих лісових. Підставою для прийняття рішення про внесення азоту є дані ґрунтової діагностики.

Для повышения урожая применяется подкормка N30 в фазу цветения. Более позднее его внесение не сможет компенсировать его недостачу на ранних стадиях онтогенеза, что неизбежно приведет к потере урожая. Нестача його в цей час не компенсується посиленням фосфорного живлення на пізніших фазах розвитку. Це спричинює недобір урожаю, тому фосфорні добрива, основна кількість яких випускається у вигляді малорозчинних форм, рекомендується вносити під основний обробіток ґрунту.

Похожие записи: